VÄLKOMMEN ATT HYRA HUS
PÅ BJÖRKÖ.

Att besöka Björkö, eller att hyra hus en hel vecka, 
är förknippat med en stor risk.

Att man stannar kvar.